//

Mgr. Ľubomír
ŠTEINIGER
ČSA 1306 / 105, 024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
lubomir@steiniger.sk
H o m e
R o d i n a
A k t u a l i t y
F o t o g a l é r i a
M a p a  KNM
P í š t e
Vitajte na mojich súkromných stránkach

  
Kontakt:   Mgr. Ľubomír ŠTEINIGER
                ČSA 1306 / 9 - 105
                024 04 Kysucké Nové Mesto
                N 49°18'21.31" (49,30592°)
                E
18°47'13,00" (18,78694°)

                Neslušská cesta 1060 / 4
                024 01
Kysucké Nové Mesto
                N 49°18'10.7" (49,30297
°)
                E
18°46'24,0" (18,77332°)

                Mobil: 0905 410225
                E-mail: ls@steiniger.sk
                Web: www.lubomir.steiniger.sk

                           - - - o o o - - -
Ls.htm